• <div class="content-container hide-sm"><a href="https://www.allesoverhetlaatsteafscheid.nl/allesoverhetlaatsteafscheid/"><b>Afscheid nemen</b> van dit leven is voor <b>alle betrokkenen</b> een heel <b>ingrijpende gebeurtenis</b>. Het is <b>moeilijk</b> om alle <b>informatie</b> te vinden over dit <b>laatste afscheid. Wij helpen u graag op weg bij het maken van de juiste keuzes.</b></a></div><br/><p>

Geschiedenis Grafbedekking

Omdat een grafteken zeer persoonsgebonden kan zijn, is de diversiteit van graftekens groot en varieert de uitwerking tot op de dag van vandaag van heel sober tot rijk gedetailleerd. De graven in kerken zijn veelal afgedekt met vlakke, hardstenen dekplaten met ingehakte opschriften, familiewapens en grafsymboliek. Ook de oudere graven op de begraafplaats rondom of bij de kerken kenden oorspronkelijk overwegend liggende zerken. Deze traditie bepaalde mede het gezicht van de vroeg-negentiende-eeuwse begraafplaatsen met hun overwegend liggende, natuurstenen graftekens, die vaak niet meer dan een sobere afdekking van het graf waren. Door de toenemende individualisering van de maatschappij ontstaat echter ook de wens tot plaatsing van een meer persoonlijk grafmonument*.

In de loop van de tijd zijn de volgende typen ontstaan:
1. Liggende graftekens, ofwel zerken, met of zonder ijzeren grafhek.
2. Enkelvoudige staande graftekens, zoals een staande steen (stèle*), een obelisk, afgeknotte zuil, beeld of kruis.
3. Samengestelde staande graftekens, ofwel een combinatie van hiervoor genoemde tekens.
4. Graftekens in de vorm van een gebouw, ofwel een mausoleum*, al dan niet onderkeldert.