• <div class="content-container hide-sm"><a href="https://www.allesoverhetlaatsteafscheid.nl/allesoverhetlaatsteafscheid/"><b>Afscheid nemen</b> van dit leven is voor <b>alle betrokkenen</b> een heel <b>ingrijpende gebeurtenis</b>. Het is <b>moeilijk</b> om alle <b>informatie</b> te vinden over dit <b>laatste afscheid. Wij helpen u graag op weg bij het maken van de juiste keuzes.</b></a></div><br/><p>

Rituelen

Rouwrituelen in culturen en religies: elk afscheid is anders. Elke cultuur en religie kent unieke rouwrituelen. De opvattingen over rituelen verschillen niet alleen per cultuur, ze veranderen ook met de tijd.

Uitvaarttradities in culturen
Zeker in tijden van verdriet heb je sterk de behoefte om op eigen wijze afscheid te nemen. Voor Nederlandse migrantengemeenschappen is het soms lastig om vast te houden aan hun oorspronkelijke tradities. Men kent de gebruiken niet altijd meer precies en vaak ervaren mensen dat in traditioneel Nederlandse uitvaartcentra minder ruimte is voor bepaalde rituelen. Veel gebruiken werden daarom in de loop der jaren aangepast aan de mogelijkheden die er zijn. Er is dus veel ruimte te winnen in de kennis van elkaars cultuur, zeker wat betreft de omgang met de dood.

Introductie nieuwe vormen van afscheid
Sinds de jaren tachtig werd er gezocht naar nieuwe vormen van afscheid nemen. Ook werden er werden nieuwe manieren van stervensbegeleiding ontwikkeld, zoals buddyzorg. Er ontstond een groeiende behoefte om het afscheid een persoonlijk en betekenisvol karakter te geven.