• <div class="content-container hide-sm"><a href="http://www.allesoverhetlaatsteafscheid.nl/allesoverhetlaatsteafscheid/"><b>Afscheid nemen</b> van dit leven is voor <b>alle betrokkenen</b> een heel <b>ingrijpende gebeurtenis</b>. Het is <b>moeilijk</b> om alle <b>informatie</b> te vinden over dit <b>laatste afscheid. Wij helpen u graag op weg bij het maken van de juiste keuzes.</b></a></div><br/><p>

Begraven in Nederland

Een begrafenis is een plechtigheid waarbij iemand die overleden is begraven wordt. Andere woorden voor begrafenis zijn teraardebestelling, uitvaart en graflegging. Een alternatief voor de begrafenis is crematie.
Men kan er ook voor kiezen om niet begraven of gecremeerd te worden, maar zijn lichaam ter beschikking te stellen aan de wetenschap voor onderzoek. De laatste tijd wordt het woord “Herdenkingsbijeenkomst” steeds meer gebruikt.

Elk land en/of geloof heeft zijn eigen tradities en rituelen rond een begrafenis.

De uitvaart moet in Nederland minimaal 36 uur en maximaal zes werkdagen na het overlijden plaatsvinden. De dag van overlijden telt hierbij niet mee. Deze tijd kan worden verkort dan wel verlengd door de burgemeester bijvoorbeeld als familie uit het buitenland moet komen. De wet geeft de ruimte dat een persoon op eigen terrein kan worden begraven. De burgerlijke gemeente kan alleen toestemming verlenen wanneer aan speciale voorwaarden is voldaan.

De uitvaart wordt altijd verzorgd in opdracht van iemand. Vaak is dit een van de nabestaanden en soms is het de overledene zelf die dit bij testament of scenarium heeft vastgelegd. Het kan ook gebeuren dat de overledene geen bekende nabestaanden had en dat hij/zij zelf niets geregeld heeft. In dat geval bepaalt de wet dat de burgemeester van een gemeente of de gezondheidsdienst van het openbaar lichaam zorg draagt voor de begrafenis. De kosten komen ten laste van de gemeente of het openbaar lichaam, voor zover deze niet te verhalen zijn op de nalatenschap of erfgenamen. https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrafenis