• <div class="content-container hide-sm"><a href="http://www.allesoverhetlaatsteafscheid.nl/allesoverhetlaatsteafscheid/"><b>Afscheid nemen</b> van dit leven is voor <b>alle betrokkenen</b> een heel <b>ingrijpende gebeurtenis</b>. Het is <b>moeilijk</b> om alle <b>informatie</b> te vinden over dit <b>laatste afscheid. Wij helpen u graag op weg bij het maken van de juiste keuzes.</b></a></div><br/><p>

Rituelen Moslims

Moslims worden begraven richting Mekka en de eeuwige grafrust is één van de belangrijkste traditionele rituelen binnen het islamitische geloof.
Dit laatste punt zorgt ervoor dat veel moslims van de oude generatie liever in hun geboorteland worden begraven. Ze zijn bang dat een graf uiteindelijk toch wordt geruimd. In Nederland is het namelijk gebruikelijk dat een graf na een bepaalde periode geruimd wordt. Vaak worden mensen van het islamitische geloof begraven op speciale daarvoor aangewezen begraafplaatsen.

Wassen en verzorgen van het lichaam na de dood is belangrijk omdat volgens de koran alle gestorvenen onrein zijn. Ritueel wassen gebeurt vaak in een moskee of  in een uitvaartcentrum dat daarvoor een speciale ruimte heeft. Het lichaam van de dode wordt door de familieleden en vrienden tot driemaal toe gewassen. Een man wordt door mannen gewassen en een vrouw altijd door vrouwen. Alleen bij echtelieden mag de man de vrouw wassen en omgekeerd.

Na het wassen wordt het lichaam naar de moskee overgebracht. De voorganger spreekt staand voor het opgebaarde lichaam het Djanazah gebed uit. Net als bij het joodse geloof is het bij moslims gebruikelijk een overledene zo snel mogelijk en bij voorkeur zonder kist te begraven. Wanneer het lichaam in het graf is gelegd, wordt boven het hoofd met plankjes of met een steen een afdakje gemaakt zodat het hoofd niet direct met aarde wordt bedekt.

In oosterse landen is de begrafenis meestal binnen 24 uur, maar in Nederland schrijft de wet voor dat er minimaal 36 uur tussen het tijdstip van overlijden en de begrafenis moet liggen. De overledene moet zo snel mogelijk worden begraven, omdat een dode lijdt zolang hij tussen de levenden is. De mannen uit de familie dragen het lichaam op een baar of in een kist naar de begraafplaats. Volgens een oude traditie dragen zoveel mogelijk mannen uit de gemeenschap het lichaam allemaal een klein stukje richting graf. Er wordt in een vast tempo gelopen. Bij het graf aangekomen wordt het lichaam uit de kist getild en in een graf gelegd met het gezicht in de richting van Mekka. De lijkwade wordt aan het hoofd en de voeten losgemaakt. Vervolgens strooien alle aanwezigen drie handen met aarde in het graf terwijl ze bidden.