• <div class="content-container hide-sm"><a href="http://www.allesoverhetlaatsteafscheid.nl/allesoverhetlaatsteafscheid/"><b>Afscheid nemen</b> van dit leven is voor <b>alle betrokkenen</b> een heel <b>ingrijpende gebeurtenis</b>. Het is <b>moeilijk</b> om alle <b>informatie</b> te vinden over dit <b>laatste afscheid. Wij helpen u graag op weg bij het maken van de juiste keuzes.</b></a></div><br/><p>

Rituelen Hindoes

De ‘moksha’ zoals de Hindoes het overgaan van het leven naar de dood noemen wordt in het Hindoëisme gezien als een ontsnapping van de ziel naar het oneindige. Het is de ontbinding van het lichamelijke  “ik” gevoel. Om deze status te kunnen bereiken in het menselijke leven zijn er vier mogeliijkheden: Het leven van onbaatzuchtige dienstverlening,  die van zelf oplossende liefde, die van het absolute onderscheidingsvermogen of het pad van koninklijke onderdompeling.

Hindoeïsme in Nederland
In Nederland wonen hindoes die hoofdzakelijk afkomstig zijn uit Suriname, Pakistan, Bangladesh, India en Zuid-Afrika. Het totaal aantal mensen met een  hindoestaanse achtergrond in Nederland is ongeveer 150.000. Hiervan is het overgrote deel afkomstig uit Suriname. Bij een sterfgeval in een hindoestaanse familie wordt vaak de hulp van een pandit ingeschakeld. Een pandit is een Hindoestaanse wijze, filosoof en vaak een bekende van de familie. Bij het sterven van een hindoe leest en bidt en zingt de pandi samen met de familie. Tijdens deze rituelen wordt de overledene gezegend met een druppel water uit de heilige rivier de Ganges. Er wordt voorgelezen uit de Bhagavad Gita, het heilige boek uit het Hindoeïsme.

Na het overlijden
Na het overlijden breekt voor de familie met een Hindoestaans geloof een periode van rouw aan. Deze duurt 10 dagen, in deze periode wordt de overledene verzorgt en gewassen, dit gebeurt vaak door leden van de familie. Tijdens deze rouwperiode bezoekt de Pandit regelmatig de familie waarbij nog meer rituelen afgewerkt worden in het bijzijn van de naaste familie en vrienden.

De afscheidsceremonie
De overledene wordt in bijna alle gevallen gekleed in een sari voor de vrouwen en de man in dhoti en pagri. Dit zijn traditionele Indiase gewaden. Bij een traditionele crematie blijft de kist veelal geopend tot het laatste moment. Rondom de kist verzamelen zich de familie en zij bidden voor de overledene. Het einde van de ceremonie wordt afgesloten met rijstballetjes, deze symboliseren alle elementen van het menselijke lichaam, lucht, water, ether en vuur. Er worden offers gebracht door de familie in de vorm van bloemen en rijstkorrels, deze worden in de kist naast de overledene geplaatst. Dit is de laatste ceremonie voordat de kist naar het crematorium gebracht wordt.

Het laatste afscheid
De crematie is bij de Hindoes de overgang naar het oneindige, waarbij de ziel het lichaam verlaat. Als dit gebeurt is, zal het lichaam terugkeren naar aarde in de vorm van de vier elementen waar het uit opgebouwd is. Het verbrandingsritueel in het crematorium is veelal afgeleid van het gewone ritueel bij de lijkverbranding.

Reïncarnatie
Reïncarnatie (wedergeboorte) staat centraal in het leven en het geloof van alle hindoes. De mensheid is slechts een onderdeel in een cyclus van leven en dood die zich telkens weer herhaalt. Uiteindelijk kan de hindoe zijn bestemming vinden door op te gaan in het eeuwig goddelijke (het Brahman). Hindoes geloven dat na de dood elk mens verantwoording moet afleggen voor zijn daden en dat God beloont wie goed geleefd heeft. Door goed gedrag (het uitvoeren van religieuze en sociale plichten, bidden en mediteren) kan de hindoe dus zijn volgende leven beïnvloeden.