• <div class="content-container hide-sm"><a href="http://www.allesoverhetlaatsteafscheid.nl/allesoverhetlaatsteafscheid/"><b>Afscheid nemen</b> van dit leven is voor <b>alle betrokkenen</b> een heel <b>ingrijpende gebeurtenis</b>. Het is <b>moeilijk</b> om alle <b>informatie</b> te vinden over dit <b>laatste afscheid. Wij helpen u graag op weg bij het maken van de juiste keuzes.</b></a></div><br/><p>

Privacy

Privacyvoorwaarden
1. Beheerder is niet aansprakelijk voor de beveiliging van vrijwillig aan haar kenbaar gemaakte (persoons)gegevens en andere informatie door een gebruiker. Een gebruiker is er zich van bewust dat, door vrijwillig de (persoons)gegevens en andere informatie aan beheerder te verzenden of anderszins kenbaar te maken, deze gegevens door derden kunnen worden opgevangen of gekraakt.
2. Door de site te gebruiken, geeft de gebruiker aan kennis te hebben genomen van deze privacyvoorwaarden, alsmede dat hij akkoord is gegaan met deze privacyvoorwaarden. Indien een gebruiker niet akkoord gaat met een of meerdere privacyvoorwaarden, dient hij geen gebruik te maken van site. Indien een gebruiker gebruik maakt van deze site, verklaart hij 18 jaar of ouder te zijn.
3. Indien een gebruiker als bedrijf op site wil worden vermeld en hij zich opgeeft als zijnde een bedrijf ,wordt hem gevraagd bepaalde (persoons)gegevens te verstrekken dan wel worden bepaalde (persoons)gegevens door beheerder verzameld. Deze (persoons)gegevens, waaronder (handels)naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres, beroep zullen door beheerder worden verwerkt.
4. Een gebruiker gaat ermee akkoord en machtigt beheerder om zijn (persoons)gegevens, met inachtneming van de in Nederland toepasselijke privacy wetgeving, te gebruiken voor het uitvoeren van de diensten.
5. Een gebruiker zegt toe met betrekking tot de in Nederland toepasselijke privacy wetgeving te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
6. Een gebruiker gaat ermee akkoord en machtigt beheerder om aanvullende gegevens van de gebruiker te verzamelen, teneinde de hierboven aangegeven doelstellingen te behalen, alsmede om de gebruiker een nog betere service te bieden, aangepast aan zijn wensen.
7. beheerder zal zich inspannen om de benodigde maatregelen te treffen om ervoor te zorgen dat (persoons)gegevens van gebruikers correct en accuraat worden verwerkt. Te allen tijde staat het een gebruiker vrij contact met beheerder op te nemen om de juistheid van zijn (persoons)gegevens te controleren en beheerder van veranderingen (verbetering, aanvulling, verwijdering) op de hoogte te stellen.
8.beheerder behoudt zich het recht voor om de privacyvoorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen.
9.  De privacyvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Ontstane geschillen tussen beheerder en een gebruiker naar aanleiding van de privacyvoorwaarden zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Ten aanzien van geschillen met consumenten, zijn tevens de gewone competentieregels van toepassing.